Rozwód to trudne doświadczenie, wymagające nie tylko emocjonalnego, ale często również prawnego zaangażowania. W tym wpisie przedstawimy jak uzyskać dostęp do akt własnej sprawy w trakcie trwającego rozwodu, w tym dokumentów i nagrań z rozpraw.

Dostęp do dokumentów oraz nagrań rozpraw za pośrednictwem Portalu Informacyjnego Sądu Powszechnych

Zaskakująco mało klientów jest świadomych, że w każdym momencie procesu mają pełen wgląd do systemu informatycznego sądów, w którym znajdują się m.in. nagrania z rozpraw oraz część dokumentów wytwarzanych przez sędziów i pracowników sekretariatu, jak treści orzeczeń, wezwania, zarządzenia czy sporządzone noty. Aby uzyskać te dokumenty nie musimy się udawać osobiście do sądu. Wystarczy, że zarejestrujemy się w Portalu Informacyjnym Sądów Powszechnych.

W tym celu musimy:

  1. Przejść pod adres https://portal.krakow.sa.gov.pl/#/login
  2. Zarejestrować swoje konto klikając w odnośnik „Nie masz jeszcze konta?  Zarejestruj się”
  3. Potwierdzić swoją tożsamość za pośrednictwem platformy ePUAP, elektronicznego dowodu osobistego lub innych dostępnych metod (w skrajnym przypadku: jeśli nie mamy żadnej cyfrowej formy potwierdzania tożsamości, musimy po prostu wypełnić odpowiedni wniosek wygenerowany podczas rejestracji i udać się do punktu w sądzie)
  4. Ewentualnie jeszcze, po zalogowaniu się do Portalu Informacyjnego, złożyć w odpowiedniej zakładce wniosek o dostęp do akt sprawy, podając dane stron i sygnaturę (chociaż najczęściej nasze sprawy są już widoczne „z automatu”).

Tylko tyle. Wykonanie paru prostych kroków pozwoli nam w pewien sposób śledzić tok postępowania, odsłuchiwać nagrania z rozpraw, a nawet otrzymywać powiadomienia na nasz adres e-mail, kiedy coś się wydarzy w naszej sprawie.

Dostęp przez Portal Informacyjny nie daje nam wprawdzie dostępu do całości akt postępowania sądowego, ale umożliwia wgląd do wielu dokumentów generowanych przez sędziego referenta oraz sekretariat w toku sprawy.

pi
Po pomyślnym zalogowaniu się do Portalu Informacyjnego powinniśmy otrzymać podobny widok.

Dostęp do akt sprawy rozwodowej. Uzyskanie wglądu do fizycznej teczki

Informacje, które możemy uzyskać elektronicznie ograniczają się tylko do wybranych dokumentów. Przez Internet dostępne będą zasadniczo wyłącznie dokumenty wytwarzane przez sąd i sekretariat, czyli np. zapadłe postanowienia, protokoły i wezwania – ale już nie pisma dołączane do akt przez naszego przeciwnika czy wnioski dowodowe (najczęściej: w Portalu Informacyjnym będzie tylko wzmianka, że takie dokumenty wpłynęły). Czy możemy więc uzyskać dostęp do pełnych akt sprawy? Jak najbardziej tak. Takie prawo przysługuje nam na każdym etapie postępowania i nie musimy się z tego tłumaczyć.

(…) Strony i uczestnicy postępowania mają prawo przeglądać akta sprawy i otrzymywać odpisy, kopie lub wyciągi z tych akt. (…)

art. 9 § 1 zd. 2 Kodeksu postępowania cywilnego

W każdym więc momencie postępowania sądowego możemy zamówić akta sprawy, aby je przejrzeć i zrobić sobie z nich odpisy, tj. np. wykonać ich zdjęcia telefonem komórkowym. To jest nasze prawo gwarantowane Kodeksem postępowania cywilnego.

A jak to wygląda w praktyce? Musimy po prostu zadzwonić do właściwego sekretariatu wydziału sądu i poprosić o swoje akt do czytelni. W Sądzie Okręgowym w Krakowie musimy więc albo zadzwonić do sekretariatu XI Wydziału Cywilnego-Rodzinnego pod nr telefonu 12 619-58-71 albo napisać e-mail na adres 11cr@krakow.so.gov.pl, przykładowo:

Dzień dobry,

chciałbym zamówić akta mojego postępowania w sprawie o rozwód do czytelni akt. Jestem stroną powodową w tym postępowaniu. Mój numer PESEL to 12345678, zaś sygnatura akt tej sprawy to XI C 99999/24. Uprzejmie proszę o podanie terminu kiedy akta będą dostępne w czytelni.

Z poważaniem,
Amadeusz Joachim Zainteresowany

Po takim kontakcie z sekretariatem wydziału powinniśmy otrzymać akta do tzw. czytelni akt, czyli miejsca, w którym z aktami można się swobodnie zapoznać. Jest to miejsce podobne do tego jakie znamy z czytelni bibliotecznych.

Komu możemy udostępnić zdjęcia z akt naszej sprawy?

Korzystając z prawa do dostępu do akt naszej sprawy pamiętajmy przede wszystkim, że sprawa rozwodowa odbywa się przy drzwiach zamkniętych. Oznacza to, że dostęp do akt mamy zasadniczo tylko my i nasz przeciwnik procesowy, ewentualnie jeszcze inne, ściśle określone prawnie podmioty. Nie możemy więc zdjęć takich akt pokazywać naszym znajomym lub – co gorsza – udostępniać ich w Internecie. Możemy z tego powodu być pociągnięci do dotkliwej odpowiedzialności karnej.

Zdjęcia, odpisy lub wyciągi możemy za to bez żadnych ograniczeń pokazywań naszemu adwokatowi lub radcy prawnemu, który nas reprezentuje.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *