Małżonek ma prawo żądać w pozwie rozwodowym, by pieniądze na dziecko były mu wypłacane już od momentu wszczęcia postępowania w sprawie o rozwód. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie dla małżonka, pod którego pieczą pozostaje dziecko w chwili rozstania, gdyż nie musi czekać na alimenty do momentu wydania wyroku rozwodowego (co może trwać przecież nawet i trzy lata, zwłaszcza w postępowaniach, gdy chcemy orzeczenia winy współmałżonka), ale możemy uzyskiwać na dziecko kwoty w ramach właśnie zabezpieczenia.

Wniosek o zabezpieczenie alimentacyjne

Jeżeli wnosimy o takie zabezpieczenie w pozwie rozwodowym, to nie musimy za tak wniosek nic płacić, zaś tak samo jak przy alimentach wskazujemy jaką kwotę chcemy uzyskać. Ważne jest również, by w treści pozwu wniosek o zabezpieczenie odpowiednio uzasadnić, czyli wskazać, ile dziecko potrzebuje pieniędzy miesięcznie, ile wydaje się na jego jedzenie, ubrania, lekarstwa, zabawki, szkołę przedszkole. Możemy wskazać ile wydajemy na ewentualny czynsz za mieszkanie w przeliczeniu na osobę. Co ważne powinniśmy też wskazać dlaczego uważamy, że zabezpieczenie jest konieczne, czyli jakie w naszej ocenie istnieje zagrożenie, że bez zabezpieczenia małżonek by dziecku tych kwot nie płacił. Można tu wskazać przykładowo, że małżonek odgrażał się, że nie da nic na dziecko, albo że faktycznie płaci na dziecko tylko od czasu do czasu, wreszcie możemy wskazać, że małżonek zdecydował się płacić określoną kwotę na dziecko (i nie więcej), a potrzeby dziecka są znacznie wyższe.

Sądowe ustalenie zabezpieczenia alimentacyjnego

Sąd zasądzając na rzecz dziecka zabezpieczenie w kwocie, którą uzna za stosowne (sąd właściwie to wyważy), ustali określoną kwotę zabezpieczenia i wskaże w postanowieniu datę, od której współmałżonek ma płacić alimenty. Kwota zabezpieczenia, którą małżonek ma płacić na dziecko małżonków obowiązuje do momentu uprawomocniania się wyroku w ich sprawie rozwodowej. Ważne jest, że jeżeli w wyroku rozwodowym będzie kwota alimentów wyższa, niż była oznaczona w postanowieniu o udzieleniu zabezpieczenia, małżonek będzie musiał wyrównać brakującą różnicę i na odwrót, jeśli kwota będzie niższa, będzie mógł domagać się ich zwrotu.

Składanie wniosku o zabezpieczenie w trakcie postępowania

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia jest na czymś, co może się nam przydać, jeśli przewidujemy, że proces może trwać naprawdę długo. Jeśli nawet jednak nie zdecydujemy się takiego wniosku złożyć w pozwie, to zawsze możemy złożyć go na późniejszym etapie postępowania, choć tym razem taki wniosek będzie już płatny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *